ПОЗАСУГЛОБОВІ УРАЖЕННЯ ТА НЕЗВОРОТНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ І СИСТЕМ У ХВОРИХ З ЮВЕНІЛЬНИМ ІДІОПАТИЧНИМ АРТРИТОМ

Автор(и)

  • Л.Ф. Богмат ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”, Харків
  • Н.С. Шевченко ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”, Харків
  • І.М. Бессонова ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”, Харків
  • М.В. Демьяненко ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”, Харків

Ключові слова:

ювенільний ідіопатичний артрит, коморбідність, поліартикулярна та олігоартикулярна форми

Анотація

З метою вивчення частоти та характеру змін органів та систем у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом в залежності від особливостей розвитку захворювання та його перебігу (полі- и олігоартикулярні варіанти) обстежено 96 пацієнтів. Порушення з боку серцево-судинної системи зареєстровані у 26,1 % обстежених (при олігоартриті – у 35,3 %; при поліартриті – у 22,9 %), ураження нирок – у 36,9 % дітей (при олігоартриті – у 45,5 %, а при поліартриті – у 35,0 %), дисліпідемії – у 56,3 % хворих (при олігоартриті – у 58,3 % обстежених, при поліартриті – у 55,9 % пацієнтів). Індекс коморбідности для дітей з тривалістю ювенільного ідіопатичного артриту від 1 року до 3-х років склав 2,43 ± 0,5 бали, а понад 3 роки – 3,31 ± 0,7 бали. Найбільш прогностично значимими показниками залучення до патологічного процесу нових органів та систем виявились показники дебюту хвороби (r = -0,3; р < 0,04), кількості уражених суглобів (r = 0,3; р < 0,05) та активності процесу (r = 0,3; р < 0,03).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-10

Номер

Розділ

Статті