Редакційний штат

Головний редактор: ДаниленкоГеоргій Миколайович
доктор медичних наук, професор, директор ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України" (ДУ «ІОЗДП НАМН»), Харків
Scopus ID - 6505995981,
ORCID - http:/orcid.org/0000-0001-7086-2720
danylenko@iozdp.org.ua

Заступник головного редактора: Диннік Вікторія Олександрівна
доктор медичних наук, заступник директора ДУ «ІОЗДП НАМН» з наукової роботи,
Scopus ID - 57201724350
ORCID - http://orcid.org/0000-0002-7692-1856
dynnik@iozdp.org.ua

Відповідальний секретар: Водолажський Максим Леонідович,
канд. мед. наук, завідувач відділом науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи ДУ "ІОЗДП НАМН",
ORCID - https://orcid.org/0000-0003-3806-6024
maxim@iozdp.org.ua

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Багацька Наталія Василівна, д-р біол. наук, проф., завідуюча лабораторії медичної генетики ДУ "ІОЗДП НАМН",
ORCID - https://orcid.org/0000-0002-4335-7224;

Богмат Людмила Феодосіївна, д-р мед. наук, проф., завідуюча відділенням кардіоревматології ДУ "ІОЗДП НАМН",
Scopus ID - 6602229130
ORCID - https://orcid.org/0000-0001-5144-3686;

Кукуруза Ганна Володимирівна, д-р психол. наук, завідуюча відділенням психології розвитку ДУ "ІОЗДП НАМН",
ORCID - https://orcid.org/0000-0002-1776-4088;

Лебець Ірина Степанівна, д-р мед. наук, проф., головний науковий співробітник відділення кардіоревматології ДУ "ІОЗДП НАМН",
ORCID - https://orcid.org/0000-0001-5243-6031;

Левенець Софія Олександрівна, д-р мед. наук, проф., головний науковий співробітник відділення дитячої гінекології ДУ "ІОЗДП НАМН",
Scopus ID - 6603043154
ORCID - https://orcid.org/0000-0001-5678-0008;

Майоров Олег Юрійович, д-р мед. наук, проф., завідувач групи функціональних методів досліджень,
Scopus ID - 7801579886
ORCID - http://orcid.org/0000-0001-7719-9159 ;

Михайлова Емілія Аурелівна, д-р мед. наук, завідуюча відділенням психіатрії ДУ "ІОЗДП НАМН",
ORCID - ;

Плехова Олена Ігорівна, д-р мед. наук, проф., Харків 
Scopus ID - 6602804685
ORCID - ;

Пархоменко Людмила Костянтинівна, д-р мед. наук, проф., завідуюча кафедри підліткової медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України,
Scopus ID - 7003806513
ORCID - ;

Рак Лариса Ивановна, д-р мед. наук, завідуюча відділенням педіатрії та реабілітації ДУ "ІОЗДП НАМН",
Scopus ID - 57190123666
ORCID - https://orcid.org/0000-0001-9955-2638;

Турчина Світлана Ігорівна, д-р мед. наук, завідуюча відділенням ендокринології ДУ "ІОЗДП НАМН",
Scopus ID - 56561217900
ORCID - http://orcid.org/0000-0002-0744-1242;

Шевченко Наталія Станіславівна, д-р мед. наук, проф., ведучий науковий співробітник відділенняо кардіоревматології ДУ "ІОЗДП НАМН", завідуюча кафедри педіатрії № 2 Харківського національного університету ім. Н. В. Каразіна
Scopus ID - 57212820369
ORCID - https://orcid.org/0000-0003-4407-6050.