Про журнал

Український міжвідомчий збірник "Охорона здоров'я дітей і підлітків" (ОЗДП) представляє наукові статті, що відображають епідеміологічні дані про стан соматичного і психічного здоров'я школярів, частоту та перебіг донозологических порушень у них, а також організаційно-методичні питання моніторингу здоров'я дітей та підлітків. Висвітлено питання лікування і реабілітації дітей та підлітків з патологією нервової, ендокринної та серцево-судинної систем, органів травлення, ревматичними захворюваннями і репродуктивними порушеннями.

Збірник ОЗДП - офіційне видання Державної установи "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України".
https://iozdp.org.ua

Видається з 1970 року.
Періодичність виходу журналу - 2 рази на рік.

ISSN друкованої версії - 0369-8041
ISSN онлайн-версії - 2519-2132

Повні тексти статей подано у відкритому доступі безкоштовно і без реєстрації.