ОПТИМИЗАЦИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА И СЕМЕЙНОГО ВРАЧА

Авторы

  • Л.И. Рак ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», Харьков
  • В.Л. Кашина-Ярмак ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», Харьков Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
  • К.В. Штрах Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
  • В.Ю. Мужановский ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», Харьков

Ключевые слова:

сердечно-сосудистая система, адаптация, физическая активность, толерантность к физической нагрузке, подростки

Аннотация

Выявлены особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у подростков с патологией сердца в зависимости от толерантности к физической нагрузке. Предложен алгоритм обследования пациентов с вторичными кардиомиопатиями и колебаниями артериального давления для определения уровня допустимой физической активности, что позволит предотвратить снижение их адаптационных возможностей.

Библиографические ссылки

Apanasenko GL. Kharakter samoregulyatsii krovoobrashcheniya kak kriteriy ustoychivosti organizma k vneshnim vozdeystviyam. Kosmicheskaya biologiya i aviakosmicheskaya meditsina. 1975;1:56-9. Russian

Bayevskiy RM, Berseneva AP. Otsenka adaptatsionnykh vozmozhnostey organizma i risk razvitiya zabolevaniy. Moskva: Meditsina; 1997. 236 p. Russian

Booth ML, Okely D, Chey TN, et al. The reliability and validity of the Adolescent Physical Activity Recall Questionnare. Med SciSport Exerc [Internet]. 2002;34(12):1986-1995. doi: 10.1097/00005768-200212000-00019

Chekhovsʹkyy M. Prohrama fizychnoyi reabilitatsiyi dlya ditey shkilʹnoho viku z khronichnoyu sertsevo nedostatnistyu [PhD thesis abstract on the Internet]. Lviv: Lviv state university of physical culture; 2017. 11 p. Available from: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/8067. Ukrainian

Cordova A, Villa G, Sureda A, et al. Physical Activity and Cardiovascular Risk Factors in Spanish Children Aged 11-13 Years. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2012 Jul;65(7):620-6. doi: 10.1016/j.recesp.2012.01.026

Hagstromer M, Oja P, Sjostrom M. The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ): a study of concurrent and construct validity. Public Health Nutrition. 2005;9(6):755-62. doi: 10.1079/phn2005898

Kowalski KC, Crocker PRE, Donen RM. The Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) and Adolescents (PAQ-A) : manual [Internet]. University of Saskatchewan; 2004. 37 р. Available from: https://tinyurl.com/be7t48td

Kyrychenko R. Doslidzhennya parametriv yakosti zhyttya i tolerantnosti do fizychnoho navantazhennya u patsiyentiv z miokardytom protyahom 12-misyachnoho sposterezhennya. Ukrayinsʹkyy revmatolohichnyy zhurnal [Internet]. 2018;1(71):41-5. Available from: https://www.rheumatology.kiev.ua/wp/wp-content/uploads/2018/03/1079.pdf?upload=. Ukrainian

Lyzohub VH, Savchenko OV, Zapeka YuS, Baytser MS. Zastosuvannya 6-khvylynnoho testu z khodʹboyu v kardiolohiyi. Pervyy nezavysymyy nauchnyy vestnyk [Internet]. 2015;4:12-16. Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/zastosuvannya-6-hvilinnogo-testu-z-hodboyu-v-kardiologiyi/viewer. Ukrainian

Marushko Yu, Hyshchak T. Problema diahnostyky i korektsiyi znyzhenoyi tolerantnosti do fizychnoho navantazhennya u ditey shkilʹnoho viku. Suchasna pediatriya. 2014;7:34-40. doi: 10.15574/SP.2014.63.34. Ukrainian

Melʹnychuk LV, Bandura SM. Rezulʹtaty vprovadzhennya proby Rufʺye pid chas profilaktychnykh ohlyadiv shkolyariv mista Chernivtsi. Simeyna medytsyna [Internet]. 2016;2:138-40. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2016_2_38. Ukrainian

Morozov OV, Budreyko OA. Otsinka fizychnoyi aktyvnosti u zdorovykh ta khvorykh na tsukrovyy diabet ditey i pidlitkiv (ohlyad literatury ta vlasni dani). Problemy endokrynnoyi patolohiyi [Internet]. 2013;6(62):78-87. Available from: https://tinyurl.com/v8zenjj2. Ukrainian

World Health Organization. Global School Health Initiative [Internet]. Available from: http://www.who.int/school_youth_health/gshi/en/

World Health Organization. Submission to the World Health Organization (WHO) on the Draft WHO Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030 [Internet]. Available from: https://www.who.int/ncds/governance/gappa_version_4August2017.pdf

Опубликован

2021-06-14

Выпуск

Раздел

Статьи