Про журнал

В Українському міжвідомчому збірнику наукових статей "Охорона здоров'я дітей та підлітків" (ОЗДП) представлені епідеміологічні дані про стан соматичного і психічного здоров’я школярів, частоту та перебіг донозологічних порушень у них, а також організаційно-методичні питання моніторингу здоров’я дітей та підлітків. Висвітлено питання лікування і реабілітації дітей та підлітків з патологією нервової, ендокринної та серцево-судинної систем, органів травлення, ревматичними захворюваннями та репродуктивними порушеннями.

Збірник ОЗДП - офіційне рецензоване видання Державної установи "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України".
https://iozdp.org.ua

Видається з 1970 року.